גם בפייסבוק

מרכזי פסג"ה עובדים במערכת ניהול הלמידה MOODLE שבענן החינוכי של משרד החינוך. סביבה תומכת למידה זו מחליפה את סביבת הקמפוס הוירטואלי . הכניסה למערכת מתבצעת רק מתוך עמוד הענן החינוכי של משרד החינוך. יש לבצע את תהליך הרישום והכניסה למערכת בדפדפן כרום.

לענן החינוכי

ענן חינוכי.png

הנחיות כניסה ורישום לענן החינוכי

סביבה תומכת למידה למשתלמים

סביבה תומכת למידה למרצים

סרטון הסבר- פורטל עובדי הוראה

קישור לפורטל עובדי ההוראה

כניסה למערכת