גם בפייסבוק

מרכזי פסג"ה עובדים במערכת ניהול הלמידה MOODLE שבענן החינוכי של משרד החינוך. סביבה תומכת למידה זו מחליפה את סביבת הקמפוס הוירטואלי . הכניסה למערכת מתבצעת רק מתוך עמוד הענן החינוכי של משרד החינוך. יש לבצע את תהליך הרישום והכניסה למערכת בדפדפן כרום.

לענן החינוכי – אגף א לפיתוח מקצועי מרכזי פסג"ה  

ענן חינוכי.png

הנחיות כניסה ורישום לענן החינוכי

סביבה תומכת למידה למשתלמים

סביבה תומכת למידה למרצים

סרטון הסבר- פורטל עובדי הוראה

קישור לפורטל עובדי ההוראה

כניסה למערכת