גם בפייסבוק

משרד החינוך עבר למערכת יומני השתלמות דיגיטליים ואישורי זכאות לגמול מקוונים. אי לכך עליכם למלא בקפידה את טופס ההרשמה המופיע באתר. טעות באחד מהפרמטרים בטופס ההרשמה תגרום לאי קבלת הגמול ובעיה בעליה בדרגה. פתיחת הקורס מותנית במינימום מספר משתלמים לפי דרישות משרד החינוך. באחריות המשתלמ/ת לעקוב אחר שינויים במידע על הקורס או במקרה שיתפרסמו קורסים נוספים.

 

רישום        

 שימו לב- הרישום לסמסטר ב החל – לחצו כאן לרישום לקורסים 

מודולות חדשות יצאו לדרך בסמסטר ב – לחצו כאן לרישום למודולות 

הודעה חשובה,

בעקבות המצב, לא מתקיימים בפסג"ה לימודים פנים אל פנים עד להודעה חדשה.

כחלופה, המפגשים יתקיימו באופן מקוון על מנת שתהליך הלמידה וקבלת הגמול לא ייפגעו.

מצ"ב מכתב למרצים ולמנהלי בתי הספר 

 

תכנון קורס א- סינכרוני מאת שרון מרגולין 

תמונה2

מנהל בית ספר ב"אופק חדש" יתפתח וילמד במסגרת התפתחות מקצועית בהיקף של 70 שעות בכל שנה, ויצבור 210  שעות בשלוש שנים. בשנת לימודים אחת מנהל ישתתף, בתהליכים הבאים: האחד "מפקח ומנהליו" בהיקף של 30 שעות,ותהליך נוסף בהיקף של 40 שעות – מצ"ב כאן. (למעט מנהלים חדשים הנדרשים להשתתף בתהליך קבוצתי בהיקף של 40 שעות בשנה א' ו- ב' לניהולם).

הנחיות רישום מקוון לתהליכים בי"ס

כניסה למערכת