גם בפייסבוק

 

 

במרכז פסג"ה ק. מוצקין התקיים מפגש למורי
התנ"ך בחינוך היסודי עם הגב' ענת צידון המפקחת המרכזת על תחום דעת תנ"ך,
מדריכותיה והצוות הפדגוגי לפיתוח מקצועי של מרכז פסג"ה מוצקין בניהולה של
הגב' אירית גרינברג.
"מקצוע התנ"ך מהווה תשתית ערכית ותרבותית, הבסיס לזהות הישראלית …
" כך ביטאה הגב' ענת צידון המפקחת המרכזת על תחום דעת התנ"ך את הלך הרוח
בהוראת התנ"ך בחינוך הממלכתי.
במהלך  המפגש לימדה מפמ"ר תנ"ך
שיעור  שעסק בספר יהושע פרק א'.  בשיעור הודגמה למידה משמעותית הדנה בערכים
ותרבות, מעוררת משמעות ויוצרת רלוונטיות ללומדים. השיעור עורר בקרב המורים שיח ער
ומשמעותי תוך יצירת רצף ושיח בין הכתובים והדמויות המקראיות. בנוסף, חשפו מדריכות
התנ"ך את אתר תנ"ך ממלכתי המסייע למורים לתכנן את הוראתם באופן מעמיק
ומקצועי תוך הוראת מיומנויות ומושגים בתחום הדעת.
חשוב להדגיש מסרה ענת צידון כי "הצלחתו של התהליך תלויה רבות בהקפדה
על שעות ההוראה בתנ"ך כמתחייב בתוכנית מתנ"ה, מחויבות המורים להתמקצע
בתחום הדעת הן בהדרכה והן בתהליכי פיתוח מקצועי המתקיימים במרכזי פסג"ה.
לצד מחויבות זו אנו מבקשים לעודד יוזמות חינוכיות בית ספריות / מחוזיות וארציות
לקידום המקצוע. אנו מצדנו נסייע למורים במסגרות החינוכיות להוביל להשפיע ולחולל
השינוי. רק כך נוכל להגשים מטרות אלו ולבסס את מעמדו של מקצוע התנ"ך".

בסיום המפגש התקיים שיח מלב אל לב בו
נשמעו קולות המורים, נשאלו שאלות והועלו סוגיות מרכזיות בהוראת התנ"ך בחינוך
היסודי. להלן מקצת הרשמים שעלו מתוך המפגש:
"הרגשתי שיצאתי מהמפגש עם הבנה של משמעות ההוראה מתוך הקשר"

"הצלחתי לזהות באמצעות המפגש את
החלקים בהם אני חזקה ועובדת נכון ומה בעבודתי ובתפיסתי את הוראת המקצוע עלי עוד
לחזק"

"המפגש היה משמעותי ועורר אצלי
את הרצון להמשיך ולשמוע עוד".

מפגש מורים זה היווה שיאו של יום, שתחילתו בישיבה מקצועית בה נטלו חלק
מפמ"ר תנ"ך וצוות ההדרכה הארצית, המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז חיפה
הגב' יעל סולומון, מנהלת מרכז פסג"ה ק. מוצקין הגב' אירית גרינברג, סגניתה
וצוותה, מנהלת מרכז פסג"ה חיפה ענת הלל וסגניתה ורכזת ההדרכה במחוז ד"ר
חגית פולק.  ישיבת עבודה זו הינה מהלך של
שיתוף פעולה בין הפיקוח על הוראת התנ"ך לבין האמונים על הפיתוח המקצועי של
המורים במחוז חיפה, בדרך לביסוס מעמדו של מקצוע התנ"ך. בפגישה הוצבו יעדים
לקידום מעמדו של המקצוע בחינוך היסודי שתחילתו בפיתוח המקצועי של מורי היסודי
בתחום הדעת תנ"ך – בסיס המורשת התרבותית של עם ישראל. מנהלת מרכז פסג"ה
ק. מוצקין הגב' אירית גרינברג, ציינה את המפגש כפתיחת דלת פדגוגית לשת"פ
במטרה להדריך ולמקצע את המורים בתחום, להוביל תהליכים בית ספריים לשם הטמעת הלמידה
המשמעותית, להקנות מיומנויות נדרשות, לפתח חשיבה, לפתח דיון מוסרי ערכי, לגוון בדרכי
הוראה והערכה וללמוד להשתמש בטכנולוגיה ולשלבה בתחום הדעת מקרא.

 

 

כניסה למערכת