גם בפייסבוק

                                     

               מרכז פסג"ה קרית מוצקין   Butterfly Garden
 רח' שפרינצק 13 קרית מוצקין
  04-8700691  :טלפון  פקס:  04-8732846
מען למכתבים: ת.ד. 14 , קרית מוצקין 26311

דוא"ל pisga@pisgam.org.il 

כניסה למערכת