על הפסג"ה

                                                     מרכז פסג"ה קרית מוצקין     רח' שפרינצק 13 קרית מוצקין   04-8700691  :טלפון  פקס:  04-8732846 מען למכתבים: ת.ד. 14 , קרית מוצקין 26311 דוא"ל pisga@pisgam.org.il