הענן החינוכי

מרכזי פסג"ה עובדים במערכת ניהול הלמידה MOODLE שבענן החינוכי של משרד החינוך. סביבה תומכת למידה זו מחליפה את סביבת הקמפוס הוירטואלי . הכניסה למערכת מתבצעת רק מתוך עמוד הענן החינוכי של משרד החינוך. יש לבצע את תהליך הרישום והכניסה למערכת בדפדפן כרום. לענן החינוכי – אגף א לפיתוח מקצועי מרכזי פסג"ה   הנחיות כניסה ורישום לענן […]

בשדה הפדגוגיה

עלון הפיתוח המקצועי  מכתב למורה – שמר ארזי  אתרי תחומי דעת מנהל מדע וטכנולוגיה עברית מתמטיקה  אנגלית  גיאוגרפיה מורשת  חינוך מיוחד  תנ"ך  מקרא קישורים שימושיים  יחידת לימוד בנושא ירושלים של תנ"ך ושל נחושת ושל אור  מצגת חשיפה ליחידת הלימוד  קישור לאתר תנ"ך ממלכתי – חומרי לימוד  למידה משמעותית הזמנה לחשיבה פדגוגית עלון לפיתוח מקצועי משאבי למידה תפקיד […]

ארגז כלים

קישורים שימושיים או"ח- משרד החינוך- לחצו כאן לקישור מס"ע – מופת סובב עולם- לחצו כאן לקישור פורטל התוכן החינוכי- לחצו כאן לקישור קישורן- חומרי למידה – לחצו כאן לקישור מאו"ר- מאגר אובייקטיי למידה ברשת הכיתה האינטראקטיבית    

פניני מידע

פנינים למשתלמים: אודות אגף א לפיתוח מקצועי מידע למשתלמים סרטון לעידוד תארים מתקדמים  פנינים למרצים:  נוהל רישום למאגר מרצים טלדור  הסכם התקשרות טלדור כרטיס דיווח טלדור  טופס פדגוגי לבקשת אישור תהליך פיתוח מקצועי  חדש -תשע"ח